گاهی اوقات فراموش می کنید مراقب سلامتی تان باشید

ما به شما کمک می کنیم مراقب بزرگترین دارایی زندگی تان باشید

خودمراقبتی هوشمند در جاده تندرستی

چگونه

ما بر سه اصل اساسی, معتقدیم
Monitoring

Monitoring

نظارت
Awareness

Awareness

آگاهی
Guidance

Guidance

راهنمایی

خدمات ما

بررسی وضعیت سلامتی

تعیین و هماهنگی زمان و انجام آزمایش

آزمایش پکیج, در زمان و مکان مورد نظر شما یا آزمایشگاه تحت قرارداد با ما, از شماگرفته می شود.

نمایش وضعیت سلامتی

مشاوره با تیم جاده تندرستی جهت انتخاب پکیج مناسب شما

پس از دادن آگاهی های لازم و مشاوره, پکیج مناسب به شما پیشنهاد می شود.

ورود اطلاعات در جاده تندرستی

تکمیل فرم ثبت نام در جاده تندرستی

فرم ثبت نام شامل اطلاعات سلامتی, سابقه بیماری و نوع بیمه توسط شما تکمیل می شود.

پیگیری مداوم پزشکان و مربیان

هماهنگی و آمادگی برای آزمایش دوره ی بعدی

هماهنگی لازم برای شروع دوره بعد، با شما انجام می شود و از مرحله 3، روند کار تکرار می شود.

ارتباط با پزشکان و مربیان

تعیین اهداف سلامتی, آموزش و هدایت توسط پزشکان و مربیان

مربیان با توجه به اطلاعات و نتایج آزمایش, اهداف و آموزش برای بهبود سلامتی شما را شروع می کنند.

ارسال برنامه غذایی و ورزشی

ثبت نتایج آزمایش در سیستم جاده تندرستی

شما از طریق ایمیل وپیامک, از ورود نتایج آزمایش در سیستم مطلع شده و صفحه شخصی خود را مشاهده می کنید.